Welcome to Comuna Padureni, judetul Vaslui   Apasa si asculta textul! Welcome to Comuna Padureni, judetul Vaslui
Anunt important LG nr 231 din 2018

Anunt important.

Hotararea nr.16 a CJSU

 

ANUNT PURTARE MASTI OBLIGATORIU

 

ANUNŢ

 

         Pentru a veni în sprijinul persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani , fără susţinători , persoanelor singure , izolate la domiciliu persoanelor imobilizate fără posibilitatea de a-şi face aprovizionarea - Primăria comunei Pădureni, vine în ajutorul acestor persoane pentru rezolvarea problemelor.

   Numărul de telefon la care puteti apela este: 0235485785 .
 

PRIMAR

Diaconu Temistocle

 

În contextul evoluţiei epidemiei cu COVID- 19 şi a măsurilor preventive adoptate la nivel national solicităm tuturor cetăţenilor ca relaţionarea cu PRIMĂRIA COMUNEI PĂDURENI să se realizeze pe cat posibil electronic sau telefonic

Aparatul primarului

aparatul primarului

Primarul are in subordinea sa un aparat propriu ce comunica cu locuitorii comunei....

Citeste mai mult

Hotarari CL

hotarari cl

Hotararile CL sunt supuse votarii si se refera la buna functionare a comunitatii...

Citeste mai mult

Documente contabile

documente contabile

Aici va sunt prezentate bugetul, bilantul, rectificarile si alte acte privind banii comunei

Citeste mai mult

Declaratii de avere

declaratie de avere si interese

Aici gasiti declaratiile de avere si interese ale membrilor CL si functionarilor publici...

Citeste mai mult

Contact

contact

Printr-un singur click luati legatura cu noi privind problemele pe care le aveti

Citeste mai mult

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comuna Pădureni este situată în partea de est a ţării şi în sud-estul Podişului Central Moldovenesc. Din punct de vedere al localizării în judeţ, comuna Pădureni este aşezată în partea de nord-est a judeţului - la sud de Municipiul Huşi, pe valea pârâului Sărata.

Comuna Pădureni se mărgineşte:

- la est cu comuna Stănileşti

- la sud- est comuna Lunca Banului

- la sud cu comuna Vetrişoaia

- la vest comuna Dimitrie Cantemir

- la nord-vest cu comuna Creţeşti

- la nord cu municipiul Huşi

Comuna Pădureni este aşezată la intersecţia coordonatelor geografice de 46°37'16" latitudine nordică 28°5'5 "longitudine estică.
Principalele căi de acces în comună sunt: DN 24 şi DJ 244 (DJ244C).

Oraşe importante apropiate:

- municipiul Huşi- 5 km

- municipiul Vaslui - 55 km

- municipiul Bârlad - 70 km

Distanţa din centrul comunei până la:

- DN 24-5 km;

- Drum european E581 - 5 km

- Aeroport Iaşi - 100 km;

- Port Galaţi - 200 km;

Relieful

Situată în partea de est a judeţului Vaslui, relieful comunei se încadrează în depresiunea Elanului şi în zona dealurilor huşene.

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei Pădureni se desfăşoară pe depozite argilo- nisipoase de vârsta Sarmaţianului superior spre baza dealurilor, şi a Meoţianului, spre culmea dealurilor. în şesul pârâului Sărata sunt aluviuni argilo-nisipoase de vârsta Cuaternarului superior (Holocen).

Relieful aparţine Dealurilor Fălciului, subunitatea Dealurile Dobrina-Olteneşti, în partea de nord şi de nord-vest a comunei, iar în partea centrală şi de sud, aparţine Depresiunii Elan-Sărata. Teritoriul se caracterizează prin prezenta unor culmi deluroase prelungi, monoclinale (Dealul Rusca, Dealul Cirligati, Dealul din Mijloc, Dealul Recea, Dealul Cotroceni).

Versanţii văilor sunt afectaţi de pornituri de teren şi râpi.

Înălţimea maximă a reliefului este de 326 m în partea de nord-vest a comunei, iar cea minimă este de 50 m în şesul pârâului Sărata.

Clima

Clima este temperat continentală, de nuanţă excesivă.

Temperatura medie anuală a aerului este de 9-9,5°C, cantitatea medie anuală de precipitaţii atmosferice este de 450-550 mm. Vânturile au frecvenţă şi viteză mare aproape tot anul.

Reţeaua hidrografică

Hidrografia este reprezentată prin cursurile superioare ale pâraielor Sărata, Buzeşti, Şchiopeni, Frigeni şi Seaca, toate cu curgere aproape temporară.

Regimul hidrologic al acestor cursuri este torential caracterizat prin creşteri de nivele si debite primăvara la topirea zăpezilor și vara la ploi torentiale si prin scurgeri minime iarna.

Producerea inundaţiilor pe cursurile inferioare ale acestor văi este facilitată de pantele longitudinale reduse ale șesurilor, de existența unor sesuri mai largi până la 500-700 m, de colmatarile accentuate, de secţiunile mici ale albiilor minore, de scurgerile de pe versanti, etc.

Solurile

Învelişul de sol este alcătuit din soluri cenușii de pădure în partea de nord şi de nord-vest, şi din cernoziomuri, tipice şi levigate, în partea centrală şi de sud. Pe versanţii văilor sunt câteva petice de soluri sărăturoase. Pe şesurile pâraielor sunt soluri aluviale

Vegetaţia

Vegetaţia este silvică, în partea de nord, nord-vest şi nord-est a comunei, vegetaţia este silvo- stepă (naturală şi antropică) şi stepică, în partea centrală şi de sud a comunei. Pe şesul pâraielor creşte o vegetaţie higro şi hidrofilă.

Resurse

Aproximativ 4359 ha din suprafaţa comunei (8872 ha, din care agricolă 6820 ha) o reprezintă terenul arabil şi 1084 ha pădure. Principalele activităţi economice ale comunei sunt reprezentate domeniului agro-zootehnic. Condiţiile naturale de practicare a agriculturii cât şi a creşterii animalelor conferă o foarte bună calitate produselor agricole şi animaliere.

Foto: Primaria Padureni

Scroll to top
Apasa si asculta textul! Powered By GSpeech